Informacje Ogólne

Nie ulega wątpliwości, że klasyczna muzyka kameralna cieszy się w Norwegii wyjątkową popularnością. Zespoły złożone z kilkunastu muzyków, zatrudnionych na co dzień w filharmoniach lub teatrach stanowią odpowiedź na potrzeby kulturalne mieszkańców tych regionów, które nie posiadają własnej rozbudowanej infrastruktury artystycznej. Muzyka kameralna posiada swoje tradycje także w Polsce. Jest to widoczne szczególnie w Łodzi, gdzie działa Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów. Doświadczenia muzyków kameralnych tworzących w Norwegii i Polsce są jednak bardzo odmienne, choć oba środowiska mają we wspomnianej dziedzinie znaczne osiągnięcia. Na bazie tych obserwacji zrodził się projekt nawiązania współpracy, która umożliwiłaby wymianę doświadczeń polskich i norweskich kameralistów.

Głównym celem autorów projektu jest próba nawiązania nowego, silnego i stałego partnerstwa pomiędzy środowiskiem muzyków kameralistów z Norwegii (szczególnie wchodzących w skład Telemark Chamber Orchestra) oraz artystów związanych z Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Wnioskodawca i partner planują realizację projektu, w ramach którego muzycy z Polski i Norwegii odwiedzą kraje partnera, grając w nich koncerty i prowadząc konwersatoria i kursy. Ponieważ obu stronom zależy na tym, aby nowa relacja partnerska była szczególnie trwała, jednym z ważniejszych aspektów projektu jest wymiana wzajemnych doświadczeń i kontaktów. Autorzy projektu pragną, aby nawiązana współpraca była początkiem budowy forum, na którym artyści z Polski i Norwegii, a później z innych krajów mogliby dzielić się swoim doświadczeniem, i promować różnorodną muzykę kameralną. Ważnym elementem projektu będzie więc także międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona muzyce kameralnej jej perspektywom oraz wyzwaniom, jakie stoją przed muzykami. Projekt realizowany będzie zarówno w Polsce (Łódź) jak i Norwegii (Telemark / Oslo) w okresie od początku 2014 r. do początku 2016 r. Partnerem wnioskodawcy jest Orkiestra Kameralna z Telemarku, jeden z najbardziej uznanych zespołów kameralnych, prowadzony przez Larsa-Erika ter Junga.