Rezultaty projektu

Poprzez realizację projektu, wnioskodawca zamierza złagodzić następujące problemy:

• Niewystarczająca integracja pomiędzy Polską a Norwegią – problem złagodzony poprzez budowę partnerstwa pomiędzy Akademią Muzyczną w Łodzi a Telemark Chamber Orchestra w ramach projektu

• Znaczne różnice społeczne, szczególnie w sferze kompetencji kulturalnych – problem złagodzony poprzez wdrożenie kursów prowadzonych przez norweskich/polskich artystów

• Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wydarzeń kulturalnych – problem złagodzony poprzez organizację cyklu koncertów Telemark Chamber Orchestra w Polsce i łódzkiej akademii muzycznej w Norwegii

• Zmniejszenie dysproporcji w sferze socjalnej (nierówna znajomość muzyki kameralnej) – problem złagodzony poprzez promocję muzyki kameralnej

• Niski poziom integracji i współpracy międzynarodowej środowiska artystycznego – problem złagodzony poprzez organizację międzynarodowej konferencji

Udział partnera umożliwi pełniejsze osiągniecie celów projektu. Kursy prowadzone przez norweskich muzyków podniosą kompetencje kulturalne artystów z Polski, współorganizowanie konferencji umiędzynarodowi debatę nad muzyką kameralną, zaś koncerty spopularyzują polską/norweską kameralistykę, przyczyniając się do promocji różnorodności kulturowej polskiego i norweskiego dziedzictwa. Dwuletnia współpraca przełoży się na budowę trwałego partnerstwa. Kluczową rolę odgrywać będą eksperci z Norwegii.

Dziedziny szczególnie cenne dla wartości projektu to kursy mistrzowskie i nowe formy koncertowe. Projekt ma charakter międzynarodowy, bowiem działania prowadzone będą w Polsce i Norwegii. Upowszechnienie wiedzy i doświadczeń nastąpi przez działania bezpośrednie (koncerty, kursy, konferencja, wykłady) lub pośrednie (dostęp do materiałów na stronie internetowej). Zaplanowano, iż obie strony realizować będą podobne działania w kraju partnerskim. Podział środków finansowych jest więc zbliżony, biorąc pod uwagę koszty działań w Norwegii.