Lider Projektu


  Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi utworzona została w wyniku trzech dokumentów: Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1946 r.; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1981 r. (zmiana nazwy); Ustawy z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi. Uczelnia posiada bogaty program kulturalny oraz prowadzi intensywną działalność naukową w sferze edukacji artystycznej i kulturowej. W ramach działalności kulturalnej Akademia organizuje rocznie ok. 190- 200 koncertów otwartych dla słuchaczy. Uczelnia znana jest także z prestiżowych konkursów, jak np. Międzynarodowy Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza, Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Grażyny Bacewicz, czy Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów.


Akademia Muzyczna w Łodzi ma opinię znakomitej Uczelni artystycznej, co potwierdza ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wnioskodawca organizuje także wiele sesji naukowo-artystycznych. Z punktu widzenia zdolności instytucjonalnej, Akademia posiada znakomitą bazę do realizacji projektów międzynarodowych. Poza Rektorem Uczelni, kluczową rolę odgrywa kanclerz, zarządzający administracją, mieniem oraz finansami. Zastępcą kanclerza jest kwestor, pełniący rolę dyrektora finansowego Uczelni, prowadzącego jej obsługę finansową. Władzom Uczelni podlega Biuro Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy, który tworzy wnioski aplikacyjne oraz zarządza projektami. W strukturach Działu powstało Biuro Projektu.


Akademia otrzymuje dotację na bieżącą działalność artystyczną i kulturalną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na statutową działalność naukową Uczelnia otrzymuje także środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia posiada bogate doświadczenie w organizacji partnerskich międzynarodowych imprez kulturalnych. Akademia współorganizowała m.in. Międzynarodowy Konkurs Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w 2011 r. oraz Międzynarodowy Konkurs im. Karola Szymanowskiego w 2009 r.