Partner Projektu


  Orkiestra Kameralna Telemarku powstała w 1992 roku jako projektowe stowarzyszenie. Szczególnie ważną motywacją jego założycieli od samego początku było ustanowienie wysokiej jakości wykonania artystycznego. Zespół wykonawców składa się zwykle z 10 do 15 muzyków, z dominacją sekcji smyczkowej. Wśród członków orkiestry znajdują się najznamienitsi muzycy klasyczni w Norwegii, a Dyrektorem Artystycznym stowarzyszenia od początku był Lars-Erik ter Jung. Większość członków Orkiestry należy do muzycznego środowiska Telemarku. Tym nie mniej, orkiestra działa w większości ośrodków Pd. Norwegii. Powszechnie uznaje się, że Telemark Chamber Orchestra jest jedyną profesjonalną orkiestrą w regionie. Mobilny charakter zespołu wynika z faktu, że większość jej członków pracuje jako niezależni artyści, lub posiadają etat w innej orkiestrze lub instytucji. Repertuar Orkiestry obejmuje zarówno muzykę klasyczną jak i współczesne motywy. Dwie cechy charakterystyczne orkiestry to wykonawstwo utworów norweskich kompozytorów oraz elementy folklorystyczne w prezentowanej muzyce (co wiąże się z tym, że Orkiestra pochodzi z Telemarku).


 Projekt Współpracy pomiędzy Akademią Muzyczną w Łodzi im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i Orkiestry Kameralnej z Telemarku będzie pierwszym poważnym długotrwałym i międzynarodowym wyzwaniem dla norweskiego ensamblu. Wspomniana orkiestra posiada jednak bogate doświadczenie w realizacji małych projektów kulturalnych. Pomiędzy 2010 – 2012 (ostatnie trzy lata) orkiestra prowadzona przez Larsa-Erika ter Junga zrealizowała przynajmniej 14 projektów kulturalnych, głównie na terenie Telemarku (Seljord, Skien) oraz Oslo. Szczególnie wart podkreślenia jest udział Kameralnej Orkiestry Telemarku w festiwalu Ultima w Oslo 2011. W związku z uzyskaniem dofinansowania Orkiestra planuje wziąć udział także w przyszłorocznej edycji festiwalu. Orkiestra posiada także znaczne doświadczenie we współpracy z artystami spoza orkiestry. Trzeba bowiem pamiętać, że większość stałych członków Orkiestry to muzycy strunowi. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia wnioskodawcy, ponieważ orkiestry z Norwegii i z Polski planują dawać także wspólne koncerty. Jak wspomniano, Orkiestra nie ma stałej siedziby, lecz funkcjonuje jako mobilna orkiestra, a muzycy zatrudniani są na zasadzie projektowej. Jednakże, ponieważ większość artystów złączonych jest ze środowiskiem Telemarku, jest zrozumiałe, że jej członkowie współpracują z Telemarkkonsertar.

 Pomimo, iż wspomniana orkiestra nie posiada stałej siedziby, zyskała sobie uznanie norweskich instytucji kultury. Telemark Chamber Orchestra finansowane jest między innymi przez Norweską Radę Sztuki (Norsk Kulturråd), Telemark (Telemark Fylkeskommune), Radę Muzyki Telemarku (Telemark Musikkråd) oraz program Fundusze dla Wykonawców Artystów.