Wizyta Akademii Muzycznej w Norwegii 01 – 04 kwietnia 2014

W dniach 01-04 kwietnia 2014 delegacja Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (Lider Projektu) odwiedziła Norwegię, w celu uzgodnienia zasad współpracy oraz zaplanowania najbliższych wydarzeń artystycznych. Ze strony polskiej w rozmowach uczestniczyli m.in. Pani Rektor Agata Jarecka, Prof. Antoni Wierzbiński (Pełnomocnik Rektora ds. Inwestycji) oraz Prof. Łukasz Błaszczyk (koncertmistrz Akademii Muzycznej w Łodzi, kieruje kameralną orkiestrą smyczkową „PRIMUZ”). Po stronie Partnera Projektu udział brali Lars-Erik ter Jung (Dyrektor Artystyczny Telemark Chaber Orchestra), Bjarne Kvinnsland (Przewodniczący Zarządu Telemark Chaber Orchestra) oraz Bogumiła Dowlasz (członek Telemark Chaber Orchestra, uczestniczyła w przygotowaniu aplikacji).

W czasie rozmów prowadzonych pomiędzy Liderem i Partnerem w Oslo oraz na terenie regionu Telemark artyści ustalili terminy najbliższych projektów kulturalnych. Działania merytoryczne rozpoczną się kursem mistrzowskim prowadzonym w Norwegii przez muzyków Akademii Muzyczne w Łodzi (we wrześniu 2014). W październiku 2014 przyjadą natomiast do Łodzi specjaliści Orkiestry Kameralnej Telemarku. Muzycy powrócą miesiąc później, tym razem w szerszym składzie. Na Listopad 2014 planowane są bowiem koncerty norweskiego ansamblu, zarówno w swoim składzie, jak i łączonym (razem muzykami Akademii Muzycznej w Łodzi).